<% if Session("id") = "" then response.redirect "login.asp" Dim rsItem, SQL Set rsItem = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") If request.form("klub") <> "" then if Session("Update") = 0 then rsItem.Open "klubovi", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.AddNew rsItem("id") = Session("id") rsItem("ime_kluba") = Request.Form("klub") rsItem("adresa_kluba") = request.form("adresa") rsItem("grad") = request.form("grad") rsItem("postanski_broj") = Request.Form("ZIP") rsItem("drzava") = request.form("zemlja") rsItem("telefon") = request.form("telefon") rsItem("fax") = request.form("telefax") rsItem("e-mail") = request.form("email") rsItem("www") = request.form("www") rsItem("trener1") = request.form("trener1") rsItem("trener2") = request.form("trener2") rsItem.Update rsItem.close end if if session("Update") = 1 then rsItem.Open "klubovi", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.Filter = "id = " & Session("id") rsItem("ime_kluba") = Request.Form("klub") rsItem("adresa_kluba") = request.form("adresa") rsItem("grad") = request.form("grad") rsItem("postanski_broj") = Request.Form("ZIP") rsItem("drzava") = request.form("zemlja") rsItem("telefon") = request.form("telefon") rsItem("fax") = request.form("telefax") rsItem("e-mail") = request.form("email") rsItem("www") = request.form("www") rsItem("trener1") = request.form("trener1") rsItem("trener2") = request.form("trener2") rsItem.Update rsItem.close end if end if if request.Form("dodaj") <> "" then rsItem.Open "natjecatelji", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.AddNew rsItem("id") = Session("id") rsItem("prezime_ime") = Request.Form("imeprezime") rsItem("dobna_kategorija") = request.form("dob") rsItem("tezinska_kategorija") = request.form("tezina") rsItem("datum_rodenja") = Request.Form("datum") rsItem("pojas") = request.form("pojas") rsItem("pregled") = request.form("pregled") rsItem.Update rsItem.close end if if request("obrisi") <> "" then rsItem.Open "natjecatelji", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.Filter = "natjecateljID = " & Request("obrisi") rsItem.Delete rsItem.Close end if if Request.Form("izmjene") <> "" then rsItem.Open "natjecatelji", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.Filter = "natjecateljID = " & Request.Form("zaustav") rsItem("prezime_ime") = Request.Form("imeprezime") rsItem("dobna_kategorija") = request.form("dob") rsItem("tezinska_kategorija") = request.form("tezina") rsItem("datum_rodenja") = Request.Form("datum") rsItem("pojas") = request.form("pojas") rsItem("pregled") = request.form("pregled") rsItem.Update rsItem.close set rsItem=Nothing end if %> TKDonlineREG

   PODACI O NATJECATELJIMA

<% If Request("izmjen") <> "" Then %> <% Dim rsItem1 Set rsItem1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsItem1.Open "natjecatelji", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem1.Filter = "natjecateljID = " & Request("izmjen") %> <% response.write "" rsItem1.close Set rsItem1 = Nothing %> <% else %> <% End If %>
PREZIME i Ime
primjer: HORVAT Hrvoje
Pojas Dobna Kategorija Težinska Kategorija Datum Rođenja
primjer:05.08.1975.
Datum lječničkog
pregleda

NAPOMENA
  • Trenutno vršite izmjenu prijavljenog natjecatelja.
  • Ukoliko želite promijeniti njegovu "Težinsku Kategoriju" prvo morate ponovo izabrati "Dobnu Kategoriju" iz padajučeg izbornika.
 
 
 
<% dim i, rsItems Set rsItems = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") i = 0 SQL = "SELECT * FROM natjecatelji WHERE id = " & Session("id") rsItems.Open SQL, objConn if not rsItems.EOF then rsItems.MoveFirst do while not rsItems.EOF i = i + 1 %> <% rsItems.MoveNext loop end if rsItems.Close %>
<%= i %>   <%= rsItems(2) %> Obriši Natjecatelja <%= rsitems(6) %> <%= rsitems(3) %> <%= rsItems(4) %> <%= rsItems(5) %> <%= rsItems(7) %>

NAPOMENA
  • Prijava nije gotova dok ne pritisnete gumb "Završi Prijavu".
  • Pritiskom na "Pregled Prijave" otvara se novi prozor u kojem možete pregledati podatke o klubu i prijavljenim natjecateljima, te isprintati podatke za svoju arhivu.
  • Ukoliko želite izmjeniti podatke za već prijavljenog natjecatelja kliknite na njegovo ime.
 
  
 

   LINKOVI