TRENUTNO NATJECANJE

   ORGANIZACIJA

 
 
Organizator: HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ
   
Domaćin: TAEKWONDO KLUB "VELEBIT" RIJEKA
   
Pokrovitelji:

GRAD RIJEKA

   
Delegat HTS: Mihaela Štrok
   
Delegat domaćina: Stjepan Šegota
   
Glavni sudac: Slobodan Medić
   
HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel.: (+385) 1 3012 348
e-mail: taekwondo@zss.t-com.hr

 

   LINKOVI